In deze les kijken we naar de slagen die ervoor moeten zorgen dat de bal op de green komt. Hoe vaker je de bal op de green kunt slaan, hoe beter de scores.